Ty te moesz mie wasn wizytwk...

tutaj powinno być logo...

karta informacyjna przedsięwzięciaZajmujemy się przygotowaniem karty informacyjnej przedsięwzięcia. W przypadku inwestycji mogących potencjalnie znaczącą oddziaływać na środowisko do wniosku załącza się kartę informacyjną przedsięwzięcia. Jest to dokument, który zawiera informacje niezbędne organom administracji, które uczestniczą w wydawaniu decyzji.

Zajmujemy się przygotowaniem karty informacyjnej przedsięwzięcia. W przypadku inwestycji mogących potencjalnie znaczącą oddziaływać na środowisko do wniosku załącza się kartę informacyjną przedsięwzięcia. Jest to dokument, który zawiera informacje niezbędne organom administracji, które uczestniczą w wydawaniu decyzji.

Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, Raport oddziaływania inwestycji na środowisko, Ocena oddziaływania na środowisko, Aktualizacja Programów Ochrony Środowiska, Monitoring chiropterologiczny, monitoring ornitologiczny, Inwentaryzacja przyrodnicza gmin i miejscowości, Farmy wiatrowe, ekspertyzy przyrodnicze, karta informacyjna przedsięwzięcia, decyzja środowiskowa.

Więcej n stronie:
http://basliparis.com.pl/


http://basliparis.com.pl
https://www.facebook.com/bas.liparis
https://plus.google.com/b/117869779428003683982/117869779428003683982/about

http://raport-oddzialywania-inwestycji-na-srodowisko.blog.onet.pl/

http://inwentaryzacja-przyrodnicza.bloog.pl/id,351334786,title,Inwentaryzacja-przyrodnicza-gmin-i-miejscowosci,index.html

http://karta-informacyjna-przedsiewziecia.wizytowka.pl/

https://about.me/decyzja.srodowiskowa

https://twitter.com/ekspertyzy

https://sites.google.com/site/monitoringprzyrodniczy
karta informacyjna przedsięwzięcia
Brązowa 79/5, 70-781 Szczecin